O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná, konfokální i elektronová mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB

The response of Picea abies somatic embryos to UV-B radiation depends on the phase of maturation

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.11.2018 - 11:17

In summary, the exposure of Norway spruce EC to UV-B radiation at different stages of maturation had the strongest effect on cell viability of embryos at early stages of development and resulted in the inhibition of somatic embryo development and/or the substantial decrease in the number of embryos. The extent of cell damage was dependent on the UV-B dose applied, as well as the embryo developmental stage, and might be related to differentiation of the outermost cell layers and formation of protoderm.

The effect of different air humidity during desiccation on the development of Norway spruce somatic embryos

Napsal uživatel Lucie Fischerová dne Pá, 21.09.2018 - 12:38

The objective of the study was to follow morphological, selected biochemical and transcriptional characteristics induced by various air humidity during desiccation of Norway spruce somatic embryos. The level of free polyamines lowered, higher forms of polyamines were favoured. Expression profiles of monitored genes were variously influenced by different relative air humidity. Our data proved, that desiccation of somatic embryos is metabolically active process highly affected by relative air humidity.

Profiles of endogenous phytohormones over the course of Norway spruce somatic embryogenesis

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.08.2018 - 13:24

Conifer somatic embryogenesis (SE) is a process driven by exogenously supplied plant growth regulators (PGRs). Exogenous PGRs and endogenous phytohormones trigger particular ontogenetic events. Complex mechanisms involving a number of endogenous phytohormones control the differentiation of cells and tissues, as well as the establishment of structures and organs. Most of the mechanisms and hormonal functions in the SE of conifers have not yet been described.

Repetitive somatic embryogenesis induced cytological and proteomic changes in embryogenic lines of Pseudotsuga menziesii (Mirb.)

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.08.2018 - 11:54

This first report of cellular and molecular changes after repetitive somatic embryogenesis in conifers shows that each cycle enhanced the structure and singularization of EMs through modulation of growth regulator pathways, thereby improving the line´s embryogenic status.

The effect of drought stress on Norway spruce somatic embryo development

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 03.08.2018 - 11:51

Somatic embryogenesis is a developmental process where a plant somatic cell dedifferentiate to a totipotent embryonic stem cell that has the ability to give rise to an embryo under appropriate conditions. Desiccation is the final phase of normal embryonic development in most angiosperms and appears to be important in the transition from embryogeny to the ability to germinate and form normal seedlings.