O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná, konfokální i elektronová mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB

What is the best way to maintain embryogenic capacity of embryogenic lines initiated from Douglas-fir immature embryos?

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.03.2018 - 12:16

Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) is a native conifer from the Pacific North-West of the US and Canada, and is one of the most important timber species used in the world. Douglas-fir is highly productive in a range of climatic conditions and has valuable wood properties (quality) as well as a strong tolerance to diseases and insects. In Europe, Douglas-fir is a major species for reforestation with increasing demand for its wood. Adaptation of new varieties to climate change and associated stresses is one challenging question for ongoing breeding programs.

The biochemical characteristics of the physiological activity of beech and spruce embryos

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.03.2018 - 12:03

It is necessary to find convenient and measurable criteria for the evaluation of seeds/embryos quality before germination because of a long time interval between the preparation of seeds or embryos (before germination) and obtaining the seedlings or emblings. The success of all treatments before germination is assessed by the quality of the newly formed plants only.