O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná, konfokální i elektronová mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB

The effect of drought stress on Norway spruce somatic embryo development

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 03.08.2018 - 11:51

Somatic embryogenesis is a developmental process where a plant somatic cell dedifferentiate to a totipotent embryonic stem cell that has the ability to give rise to an embryo under appropriate conditions. Desiccation is the final phase of normal embryonic development in most angiosperms and appears to be important in the transition from embryogeny to the ability to germinate and form normal seedlings.

The effect of storage on the profile of phenolic compounds in selected apple varieties

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 03.08.2018 - 10:50

Apples are considered as one of the most important fruit crop with excellent health benefits and extensive
area of cultivation. Majority of their benefits is associated with a relatively high content of antioxidants
including phenolic compounds that belong to the health-promoting phytochemicals.
Phenolic compounds constitute a substantial and an important group of phenylpropanoids produced by
plants as secondary metabolites. The health-promoting effects of phenolic compounds depend on their

The biochemical characteristics of the physiological activity of beech and spruce embryos

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.03.2018 - 12:03

It is necessary to find convenient and measurable criteria for the evaluation of seeds/embryos quality before germination because of a long time interval between the preparation of seeds or embryos (before germination) and obtaining the seedlings or emblings. The success of all treatments before germination is assessed by the quality of the newly formed plants only.