O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB a Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

Assessment of autophagy in plant cells

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.04.2020 - 14:26

Autophagy is an evolutionary conserved catabolic process deemed to maintain or restore cellular and organismal homeostasis. In plants, basal autophagy is essential for growth and development, it is required for nutrient remobilization during senescence and nutrient deficiency, for removal of organelles and macromolecules formed during plant development or damaged by environmental stresses.

Is phenolic acid content in apples influenced by environmental factors?

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.04.2020 - 14:13

Phenolic compounds (phenylpropanoids with an aromatic ring bearing one or more hydroxyl groups and various other substituents) are produced by plants as secondary metabolites, ranging from simple monomers to very large polymers. Due to their antioxidant activity they play crucial roles in plant defences against both biotic and abiotic stressors, moreover they are an important component of animal diet and they are highly beneficial for human health.

Phenolic acids in selected scab‑resistant and mildew‑tolerant apple cultivars

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Čt, 16.04.2020 - 13:33

Phenolic compounds play important roles in plant defences against both biotic and abiotic stressors, and many in crop plants are highly beneficial for human health, but their quantities and profiles are influenced by numerous factors. Thus, the purpose of this study was to quantify free and glycosylated phenolic acids in apples (important sources of beneficial phenolics) in the course of fruit development, at harvest and during 5 months of storage.

Chenopodium ficifolium flowers under long days without upregulation of FLOWERING LOCUS T (FT) homologs

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 04.10.2019 - 09:57

Frequent duplications of the FLOWERING LOCUS T (FT) gene across various taxonomic lineages resulted in FT paralogs with floral repressor function, whereas others duplicates maintained their floral-promoting role. The FT gene has been confirmed as the inducer of photoperiodic flowering in most angiosperms analyzed to date.

Dormancy breaking in Fagus sylvatica seeds is linked to formation of abscisic acid-glucosyl ester

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Čt, 26.09.2019 - 13:20

Seed dormancy is an adaptive mechanism that allows seed germination under suitable environmental conditions. Germination of stored dormant seeds proceeds after dormancy breaking induced by stratification. To improve understanding of dormancy breaking in beechnuts, we: investigated effects of moisture content and temperature during storage; analysed contents of abscisic acid, abscisic acid metabolites and indole-3-acetic acid in embryonic axes during storage and stratification; and histochemically localized storage proteins.