O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná, konfokální i elektronová mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB

Dormancy breaking in Fagus sylvatica seeds is linked to formation of abscisic acid-glucosyl ester

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Čt, 26.09.2019 - 13:20

Seed dormancy is an adaptive mechanism that allows seed germination under suitable environmental conditions. Germination of stored dormant seeds proceeds after dormancy breaking induced by stratification. To improve understanding of dormancy breaking in beechnuts, we: investigated effects of moisture content and temperature during storage; analysed contents of abscisic acid, abscisic acid metabolites and indole-3-acetic acid in embryonic axes during storage and stratification; and histochemically localized storage proteins.

Assessment of somaclonal variation in indirect morphogenesis-derived plants of Arracacia xanthorrhiza

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Čt, 25.07.2019 - 10:31

The objective of this work was to induce and detect somaclonal variation in arracacha (Arracacia xanthorrhiza) plants regenerated via indirect morphogenesis, in order to evaluate the potential of this technique to produce new genotypes for breeding purposes of this crop.

Interní autoři

Profiles of phenolic acids in apples during ripening and storage

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 03.07.2019 - 10:49

Phenolic compounds constitute a substantial group of phenylpropanoids which are produced by plants as secondary metabolites with antioxidant properties. The spectrum and concentrations of phenolic acids serve as a convenient marker of plant resistance to biotic stresses. Phenolics form also an important component of animal diet. Apples are a widely available fruit exhibiting significant concentrations of antioxidants, especially phenolics and carotenoids. Generally, the concentrations and composition of antioxidants vary during ripening and subsequent handling of harvested fruits.

Cytological, Biochemical and Molecular Events of the Embryogenic State in Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.])

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 27.02.2019 - 17:19

Somatic embryogenesis techniques have been developed for most coniferous species, but only using very juvenile material. To extend the techniques’ scope, better integrated understanding of the key biological, physiological and molecular characteristics of embryogenic state is required. Therefore, embryonal masses (EMs) and non-embryogenic calli (NECs) have been compared during proliferation at multiple levels.

The response of Picea abies somatic embryos to UV-B radiation depends on the phase of maturation

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.11.2018 - 11:17

In summary, the exposure of Norway spruce EC to UV-B radiation at different stages of maturation had the strongest effect on cell viability of embryos at early stages of development and resulted in the inhibition of somatic embryo development and/or the substantial decrease in the number of embryos. The extent of cell damage was dependent on the UV-B dose applied, as well as the embryo developmental stage, and might be related to differentiation of the outermost cell layers and formation of protoderm.