O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB a Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

Unbiased estimation of the proportion of non-embryogenic cell clusters in the somatic embryogenic culture of Douglas-fir

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 12.02.2018 - 23:26

Embryogenic cultures of Douglas-fir were induced from immature zygotic embryos. They proliferate as embryonal masses, however, in some lines of Douglas-fir, non-embryogenic cell (NECs) clusters interspersed with early somatic embryos (SEs) were observed. In order to evaluate the differences between lines we wanted to quantify the proportion of the SEs and NECs in the embryonal mass. For estimation of this proportion (volume density) we used stereological point-counting method based on counting points of the test grid falling in the tissue under study.