O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB a Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

Cytological, Biochemical and Molecular Events of the Embryogenic State in Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.])

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 27.02.2019 - 17:19

Somatic embryogenesis techniques have been developed for most coniferous species, but only using very juvenile material. To extend the techniques’ scope, better integrated understanding of the key biological, physiological and molecular characteristics of embryogenic state is required. Therefore, embryonal masses (EMs) and non-embryogenic calli (NECs) have been compared during proliferation at multiple levels.

The response of Picea abies somatic embryos to UV-B radiation depends on the phase of maturation

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.11.2018 - 11:17

In summary, the exposure of Norway spruce EC to UV-B radiation at different stages of maturation had the strongest effect on cell viability of embryos at early stages of development and resulted in the inhibition of somatic embryo development and/or the substantial decrease in the number of embryos. The extent of cell damage was dependent on the UV-B dose applied, as well as the embryo developmental stage, and might be related to differentiation of the outermost cell layers and formation of protoderm.

Profiles of endogenous phytohormones over the course of Norway spruce somatic embryogenesis

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.08.2018 - 13:24

Conifer somatic embryogenesis (SE) is a process driven by exogenously supplied plant growth regulators (PGRs). Exogenous PGRs and endogenous phytohormones trigger particular ontogenetic events. Complex mechanisms involving a number of endogenous phytohormones control the differentiation of cells and tissues, as well as the establishment of structures and organs. Most of the mechanisms and hormonal functions in the SE of conifers have not yet been described.

Repetitive somatic embryogenesis induced cytological and proteomic changes in embryogenic lines of Pseudotsuga menziesii (Mirb.)

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.08.2018 - 11:54

This first report of cellular and molecular changes after repetitive somatic embryogenesis in conifers shows that each cycle enhanced the structure and singularization of EMs through modulation of growth regulator pathways, thereby improving the line´s embryogenic status.

Quantification of histochemical detection of polyphenolic compounds in somatic embryos of Norway spruce

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 27.02.2019 - 16:54

Under standard cultivation conditions, Norway spruce somatic embryos (SEs) accumulate polyphenolic compounds mostly in the root cap. In response to UV-B, the accumulation of polyphenolics increases in protodermal cells and subprotodermal cortical cells and idioblasts in hypocotyl and cotyledons where they can attenuate UV-B stress. To quantify polyphenolic compounds accumulated in somatic embryos on the histological level resin sections were prepared, stained with Toluidine Blue.