V rámci projektu MŠMT Inter-COST Aktivity NEUBIAS (a v rámci tréninkové školy analýzy obrazu, organizované během akce COST NEUBIAS), jsme vytvořili postup hodnocení histochemického průkazu obsahu fenolických látek v histologických řezech rostlinným materiálem. K digitálnímu zpracování mikroskopických snímků a kvantifikaci histochemického barvení jsme využili volně dostupný program ImageJ (https://imagej.net). Tato webová stránka by měla sloužit mikroskopikům - rostlinným anatomům, kteří řeší podobnou problematiku a pokoušejí se o kvantitativní analýzu svých mikroskopických snímků. Zájemci mohou celý postup sledovat na našich snímcích, případně pro své snímky využít námi vygenerovaná makra i model klasifikátoru, které jsou přiloženy jako přílohy ke stažení v příslušných kapitolách a lekcích nebo shlédnout instruktážní videa. Budeme také rádi, když experti v oboru analýzy obrazu pomocí ImageJ navštíví tuto webovou stránku a pomohou postup analýzy obrazu i podrobný návod vylepšit. 
Postup ukážeme na konkrétním příkladu kvantifikace fenolických látek ve zralých somatických embryích smrku, který jsme využili v jednom z našich projektů. Na histologických řezech jsme studovali vliv ozáření UV-B na akumulaci fenolických látek v pletivech celých embryí (http://lbac.ueb.cas.cz/index.php/publikace/histological-and-biochemical…). Výsledky byly prezentovány formou posteru na 3. výroční konferenci NEUBIAS věnované analýze obrazu v biologii (https://lbac.ueb.cas.cz/publikace/quantification-histochemical-detection…). Domníváme se, že postup je dobře aplikovatelný i na hodnocení jiných barevných histochemických průkazů na řezech jiných rostlinných objektů.