Lidé

Mgr. Kateřina Eliášová, PhD.

+420 225 106 409, +420 225 106 422

Odborný profil: 

Vedoucí laboratoře

 • morfologie, anatomie, cytologie
 • histochemická detekce fenolických a zásobních látek
 • somatická embryogeneze jehličnanů, autofagie
 • světelná transmisní, fluorescenční, konfokální mikroskopie
 • analýza obrazu

contact

RNDr. Lucie Fischerová, PhD.

+420 225 106 414, fischerova, fischerova

Odborný profil: 

 • anatomie rostlinných explantátových kultur, histochemické detekce obsahových látek
 • stanovení obsahu rozpustných sacharidů
 • metody molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, Nothern blot, PCR, qPCR)
 • sledování stability genomu pomocí ISSR
 • transformace rostlinných tkáňových kultur
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu
 • somatická embryogeneze jehličnanů

contact

RNDr. Zuzana Vondráková, CSc.

+420 225 106 422, +420 225 106 467

Odborný profil: 

 • rostlinné explantáty - organogeneze, množení rostlin
 • somatická embryogeneze jehličnanů, hormonální regulace, anatomie a morfologie embryogenních kultur
 • kryoprezervace
 • karotenoidy a fenolické látky
 • hormonální regulace dormance semen
 • fyziologie kvetení

contact

Ing. Jana Pavlíčková

+420 225 106 405

Odborný profil: 

 • explantátové kultury – množení rostlin
 • metody molekulární biologie – izolace nukleových kyselin, elektroforéza nukleových kyselin, PCR
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu

contact

MSc. Anastasiia Revutska

+420 225 106 414

Odborný profil: 

Nasťa je před obhajobou PhD. v Kyjevě (téma Xanthony a flavonoidy v rostlinách), u nás zaměstnaná  zatím jako odborný pracovník. Rády bychom, aby se stala naší expertkou na:

 • fenolické látky - příprava vzorků a stanovení
 • fytohormony- příprava vzorků
 • redox systémy rostlin - příprava vzorků, stanovení aktivit antioxidačních enzymů, obsahu antioxidantů...

contact

Ing. Alena Trávníčková

+420 225 106 422

Odborný profil: 

 • příprava vzorků pro analýzu fytohormonů, polyaminů a fenolických kyselin

contact

Bývalí pracovníci laboratoře

RNDr. Milena Cvikrová

Mgr. Lenka Gemperlová PhD.

Mgr. Jan Kolář Ph.D.

RNDr. Jana Opatrná CSc.

Ing. Kateřina Raková

RNDr. Martin Vágner CSc.