Lucie Fischerová - profil

RNDr. Lucie Fischerová, PhD.

+420 225 106 414

Odborný profil: 

  • anatomie rostlinných explantátových kultur, histochemické detekce obsahových látek
  • stanovení obsahu rozpustných sacharidů
  • metody molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, Nothern blot, PCR, qPCR)
  • sledování stability genomu pomocí ISSR
  • transformace rostlinných tkáňových kultur
  • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu
  • exprese genů spojených s procesem autofagie (ATGs) a s odpovědí rostlin na stres (chitinázy, glukanázy)

contact