Publikace

Název Interní autoři Typ publikace Štítky Obrázky
Chenopodium ficifolium flowers under long days without upregulation of FLOWERING LOCUS T (FT) homologs Zuzana Vondráková, Kateřina Eliášová Časopis Chenopodium, indukce kvetení, fotoperioda, genová exprese
Dormancy breaking in Fagus sylvatica seeds is linked to formation of abscisic acid-glucosyl ester Zuzana Vondráková, Lucie Fischerová, Kateřina Eliášová Časopis Fagus sylvatica, bukvice, dormance, fytohormony
Is phenolic acid content in apples influenced by environmental factors? Zuzana Vondráková, Milena Cvikrová Konference - poster jablka, fenolické kyseliny
Assessment of somaclonal variation in indirect morphogenesis-derived plants of Arracacia xanthorrhiza Kateřina Eliášová Časopis somaklonální variabilita, arakača
Profiles of phenolic acids in apples during ripening and storage Zuzana Vondráková, Milena Cvikrová Konference - poster jablka, fenolické kyseliny
Cytological, Biochemical and Molecular Events of the Embryogenic State in Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.]) Kateřina Eliášová, Zuzana Vondráková Časopis somatická embryogeneze, douglaska tisolistá, neembryogenní buňky
Quantification of histochemical detection of polyphenolic compounds in somatic embryos of Norway spruce Kateřina Eliášová, Zuzana Vondráková, Milena Cvikrová Konference - poster somatická embryogeneze, smrk ztepilý, polyfenolické látky, analýza obrazu