Výzkum - Spolupráce

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Současné spolupráce Spolupráce
  • L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), Unité de recherche ( UR 0588) Amélioration, Génétique et Physiologie Forestières, 0rléans, France
  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovensko
  • Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
  • Ústav vědeckých přístrojů AVČR, Brno
  • Katedra tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita, Praha
  • Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha

Kateřina Eliášová
Minulé spolupráce Spolupráce
  • Hebrew University, Institute for Drug Research, Jerusalem, Israel 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Útvar reprodukčních zdrojů, Výzkumná stanice Kunovice
Kateřina Eliášová