Výzkum - Výzkumná témata

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Metabolismus polyaminů Výzkumná témata

Polyaminy (PA) jsou nízkomolekulární polykationty, vyskytující se ve všech organismech, které jsou nezbytné pro růst eukarotických i prokaryotických buněk. Bazické vlastnosti umožňují PA vázat se na negativně nabité makromolekuly, jako jsou nukleové kyseliny a proteiny a podílet se tak na regulaci jejich funkce. Interakce polyaminů s fosfolipidy má významnou roli při regulaci fyzikálních a chemických vlastností buněčných membrán. Polyaminy se účastní širokého spektra fyziologických procesů odehrávajících se v rostlinném organismu, jako je např. buněčné dělení, růst, morfogeneze a diferenciace a v neposlední řadě jsou rovněž zapojeny v obranné reakci rostlin na biotický a abiotický stres. V rostlinách nacházíme v největších množstvích polyaminy putrescin (Put), spermidin (Spd) a spermin (Spm).

polyaminy, putrescin, spermidin, spermin Lenka Gemperlová
Somatická embryogeneze jehličnanů Výzkumná témata

Proces somatické embryogeneze rostlin umožňuje získat velké množství geneticky identických jedinců. V praxi se využívá k získání bohatého potomstva z minimálního množství semen. Zároveň je somatická embryogeneze ideálním systémem pro studium raných fází vývoje rostlin. Základním principem somatické embryogeneze je odvození embryogenní kultury většinou ze zygotických embryí a následně její kultivace in vitro na přesně definovaných médiích, jejichž složení určuje další vývoj somatických embryí. Celý proces se u jehličnanů skládá z pěti základních kroků – indukce embryogenní kultury, její proliferace (zmnožení), maturace (zrání) somatických embryí, desikace a klíčení. 

Somatická embryogeneze smrku

 

Picea abies, somatická embryogeneze Kateřina Eliášová