O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. Věnujeme se také množení medicinálního konopí in vitro. Studujeme především vliv fytohormonů (auxinů a cytokininů) přidaných do kultivačního média na proces organogeneze ze segmentů rostlin konopí vypěstovaných in vitro ze semen.
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

The impact of the application of compochar on soil moisture, stress, yield and nutritional properties of legumes under drought stress

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 06.03.2024 - 16:15

Nowadays, when climate change is becoming more and more evident, drought stress plays a very important role, including in agriculture. The increasing number of years with extreme temperatures in the Czech Republic has a negative impact on agricultural production, among other things. Therefore, ways are being sought to reduce these negative impacts. One of them may be the use of compochar (a mixture of compost and biochar) to improve water retention in the soil.

Interní autoři

Wholemount immunolabeling and stereological quantification of autophagosomes in Arabidopsis thaliana root epidermal cells

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 06.03.2024 - 16:03

The workflow enables the quantification of autophagosomes in Arabidopsis thaliana root epidermal cells in 3D. It combines immunolabeling of an autophagosome marker ATG8 with commercially available anti-ATG antibody and the subsequent stereological quantification of the immunolabeled particles. The immunolabeled samples are imaged with a confocal microscope and Z-stacks are acquired.

Interní autoři

A novel workflow for unbiased quantification of autophagosomes in 3D in Arabidopsis thaliana roots

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 06.03.2024 - 15:46

Macroautophagy is often quantified by live imaging of autophagosomes labeled with fluorescently tagged ATG8 protein (FP-ATG8) in Arabidopsis thaliana. The labeled particles are then counted in single focal planes. This approach may lead to inaccurate results as the actual 3D distribution of autophagosomes is not taken into account and appropriate sampling in the Z-direction is not performed.

Interní autoři

The FLOWERING LOCUS T LIKE 2-1 gene of Chenopodium triggers precocious flowering in Arabidopsis seedlings

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 31.07.2023 - 11:40

The FLOWERING LOCUS T like 2–1 gene of Chenopodium ficifolium and Chenopodium quinoa acts as a strong activator of flowering in Arabidopsis, triggering flowering at cotyledon stage and causing lethality when overexpressed.

The humidity level matters during the desiccation of Norway spruce somatic embryos

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 29.07.2022 - 09:57

In Norway spruce, as in many other conifers, the germination capacity of somatic embryos is strongly influenced by the desiccation phase inserted after maturation. The intensity of drying during desiccation eminently affected the formation of emblings (i.e., seedlings developed from somatic embryos). Compared to non-desiccated embryos, the germination capacity of embryos desiccated at 100% relative humidity was about three times higher, but the reduction of relative humidity to 95% and 90% had a negative effect on the subsequent embryo development.