O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. Věnujeme se také množení medicinálního konopí in vitro. Studujeme především vliv fytohormonů (auxinů a cytokininů) přidaných do kultivačního média na proces organogeneze ze segmentů rostlin konopí vypěstovaných in vitro ze semen.
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

The FLOWERING LOCUS T LIKE 2-1 gene of Chenopodium triggers precocious flowering in Arabidopsis seedlings

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 31.07.2023 - 11:40

The FLOWERING LOCUS T like 2–1 gene of Chenopodium ficifolium and Chenopodium quinoa acts as a strong activator of flowering in Arabidopsis, triggering flowering at cotyledon stage and causing lethality when overexpressed.

The humidity level matters during the desiccation of Norway spruce somatic embryos

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 29.07.2022 - 09:57

In Norway spruce, as in many other conifers, the germination capacity of somatic embryos is strongly influenced by the desiccation phase inserted after maturation. The intensity of drying during desiccation eminently affected the formation of emblings (i.e., seedlings developed from somatic embryos). Compared to non-desiccated embryos, the germination capacity of embryos desiccated at 100% relative humidity was about three times higher, but the reduction of relative humidity to 95% and 90% had a negative effect on the subsequent embryo development.

The transcriptomic (RNA-Sequencing) datasets collected in the course of floral induction in Chenopodium ficifolium 459

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne St, 20.07.2022 - 14:09

The transition from vegetative growth to reproduction is an essential commitment in plant life. It is triggered by environmental cues (day length, temperature, nutrients) and regulated by the very complex signaling gene network and by phytohormones. The control of flowering is well understood in Arabidopsis thaliana and in some crops, much less is known about the other angiosperms.

The high concentrations of abscisic, jasmonic, and salicylic acids produced under long days do not accelerate flowering in Chenopodium ficifolium 459

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 08.04.2022 - 11:59

The survival and adaptation of angiosperms depend on the proper timing of flowering. The weedy species Chenopodium ficifolium serves as a useful diploid model for comparing the transition to flowering with the important tetraploid crop Chenopodium quinoa due to the close phylogenetic relationship. The detailed transcriptomic and hormonomic study of the floral induction was performed in the short-day accession C. ficifolium 459. The plants grew more rapidly under long days but flowered later than under short days.

Desiccation as a post-maturation treatment helps complete maturation of Norway spruce somatic embryos: carbohydrates, phytohormones and proteomic status

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 14.02.2022 - 11:30

Exposure of Norway spruce (Picea abies) somatic embryos and those of many other conifers to post-maturation desiccation treatment significantly improves their germination. An integration analysis was conducted to understand the underlying processes induced during the desiccation phase at the molecular level. Carbohydrate, protein and phytohormone assays associated with histological and proteomic studies were performed for the evaluation of markers and actors in this phase.