Milena Cvikrová - profil

bývalý pracovník laboratoře

RNDr. Milena Cvikrová

Odborný profil: 

  • metabolismus fenolických látek
  • metabolismus polyaminů v rostlinách a tkáňových kulturách rostlin
  • úloha polyaminů a fenolických látek v odezvě rostlin na abiotické a biotické stresy

contact