Lidé

vedoucí vědecký pracovník

RNDr. Martin Vágner, CSc.

+420 225 106 453

Odborný profil: 

 • somatická embryogenese jehličnatých dřevin
 • hormonální regulace somatické embryogeneze
 • tkáňové kultury
 • fytoremediace

contact

RNDr. Milena Cvikrová

+420 225 106 409

Odborný profil: 

 • metabolismus fenolických látek
 • metabolismus polyaminů v rostlinách a tkáňových kulturách rostlin
 • úloha polyaminů a fenolických látek v odezvě rostlin na abiotické a biotické stresy

contact

Mgr. Kateřina Eliášová, PhD.

+420 225 106 402, +420 225 106 422

Odborný profil: 

 • morfologie, anatomie, cytologie
 • histochemická detekce fenolických a zásobních látek
 • somatická embryogeneze jehličnanů
 • světelná, fluorescenční, konfokální mikroskopie
 • analýza obrazu

contact

RNDr. Lucie Fischerová, PhD.

+420 225 106 414

Odborný profil: 

 • anatomie rostlinných explantátových kultur, histochemické detekce obsahových látek
 • stanovení obsahu rozpustných sacharidů
 • metody molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, Nothern blot, PCR, qPCR)
 • sledování stability genomu pomocí ISSR
 • transformace rostlinných tkáňových kultur
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu
 • exprese genů spojených s procesem autofagie (ATGs) a s odpovědí rostlin na stres (chitinázy, glukanázy)

contact

Mgr. Lenka Gemperlová, PhD.

+420 225 106 472, +420 225 106 412

Odborný profil: 

 • tkáňové kultury
 • syntetické a degradační enzymy polyaminů - radiometrie
 • analýzy polyaminů
 • odpověď rostlin na abiotický stres
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu

contact

RNDr. Zuzana Vondráková, CSc.

+420 225 106 422, +420 225 106 467

Odborný profil: 

 • rostlinné explantáty - organogeneze, množení rostlin
 • somatická embryogeneze jehličnanů, hormonální regulace, anatomie a morfologie embryogenních kultur
 • kryoprezervace
 • karotenoidy a fenolické látky
 • hormonální regulace dormance semen
 • fyziologie kvetení

contact

Ing. Jana Pavlíčková

+420 225 106 414

Odborný profil: 

 • explantátové kultury – množení rostlin
 • metody molekulární biologie – izolace nukleových kyselin, elektroforéza nukleových kyselin, PCR
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu

contact

Ing. Kateřina Raková

Odborný profil: 

T.č. na mateřské dovolené

contact

Bývalí pracovníci laboratoře

Ing. Josef Eder

Ing. Soňa Foretová

RNDr. Marie Hrubcová

Mgr. Jan Kolář Ph.D.

RNDr. Ivana Macháčková CSc.

Ing. Olga Martincová

RNDr. Jana Opatrná CSc.

Mgr. Anna Vičánková PhD.