Lidé

vedoucí vědecký pracovník

RNDr. Martin Vágner, CSc.

+420 225 106 453

Odborný profil: 

 • somatická embryogenese jehličnatých dřevin
 • hormonální regulace somatické embryogeneze
 • tkáňové kultury
 • fytoremediace

contact

RNDr. Milena Cvikrová

Odborný profil: 

 • metabolismus fenolických látek
 • metabolismus polyaminů v rostlinách a tkáňových kulturách rostlin
 • úloha polyaminů a fenolických látek v odezvě rostlin na abiotické a biotické stresy

contact

Mgr. Kateřina Eliášová, PhD.

+420 225 106 409, +420 225 106 422

Odborný profil: 

Vedoucí laboratoře

 • morfologie, anatomie, cytologie
 • histochemická detekce fenolických a zásobních látek
 • somatická embryogeneze jehličnanů, autofagie
 • světelná transmisní, fluorescenční, konfokální mikroskopie
 • analýza obrazu

contact

RNDr. Lucie Fischerová, PhD.

+420 225 106 414

Odborný profil: 

 • anatomie rostlinných explantátových kultur, histochemické detekce obsahových látek
 • stanovení obsahu rozpustných sacharidů
 • metody molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, Nothern blot, PCR, qPCR)
 • sledování stability genomu pomocí ISSR
 • transformace rostlinných tkáňových kultur
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu
 • exprese genů spojených s procesem autofagie (ATGs) a s odpovědí rostlin na stres (chitinázy, glukanázy)

contact

Mgr. Lenka Gemperlová, PhD.

Odborný profil: 

 • tkáňové kultury
 • syntetické a degradační enzymy polyaminů - radiometrie
 • analýzy polyaminů
 • odpověď rostlin na abiotický stres
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu

contact

RNDr. Zuzana Vondráková, CSc.

+420 225 106 422, +420 225 106 467

Odborný profil: 

 • rostlinné explantáty - organogeneze, množení rostlin
 • somatická embryogeneze jehličnanů, hormonální regulace, anatomie a morfologie embryogenních kultur
 • kryoprezervace
 • karotenoidy a fenolické látky
 • hormonální regulace dormance semen
 • fyziologie kvetení

contact

Ing. Jana Pavlíčková

+420 225 106 414

Odborný profil: 

 • explantátové kultury – množení rostlin
 • metody molekulární biologie – izolace nukleových kyselin, elektroforéza nukleových kyselin, PCR
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu

contact

Ing. Kateřina Raková

Odborný profil: 

T.č. na mateřské dovolené

contact

Bývalí pracovníci laboratoře

Ing. Josef Eder

Ing. Soňa Foretová

Mgr. Jan Kolář Ph.D.

RNDr. Ivana Macháčková CSc.

Ing. Olga Martincová

RNDr. Jana Opatrná CSc.