Lidé

Mgr. Kateřina Eliášová, PhD.

+420 225 106 409, +420 225 106 422

Odborný profil: 

Vedoucí laboratoře

 • morfologie, anatomie, cytologie
 • histochemická detekce fenolických a zásobních látek
 • somatická embryogeneze jehličnanů, autofagie
 • světelná transmisní, fluorescenční, konfokální mikroskopie
 • analýza obrazu

contact

RNDr. Lucie Fischerová, PhD.

+420 225 106 414

Odborný profil: 

 • anatomie rostlinných explantátových kultur, histochemické detekce obsahových látek
 • stanovení obsahu rozpustných sacharidů
 • metody molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, Nothern blot, PCR, qPCR)
 • sledování stability genomu pomocí ISSR
 • transformace rostlinných tkáňových kultur
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu
 • exprese genů spojených s procesem autofagie (ATGs) a s odpovědí rostlin na stres (chitinázy, glukanázy)

contact

RNDr. Zuzana Vondráková, CSc.

+420 225 106 422, +420 225 106 467

Odborný profil: 

 • rostlinné explantáty - organogeneze, množení rostlin
 • somatická embryogeneze jehličnanů, hormonální regulace, anatomie a morfologie embryogenních kultur
 • kryoprezervace
 • karotenoidy a fenolické látky
 • hormonální regulace dormance semen
 • fyziologie kvetení

contact

Ing. Jana Pavlíčková

+420 225 106 414

Odborný profil: 

 • explantátové kultury – množení rostlin
 • metody molekulární biologie – izolace nukleových kyselin, elektroforéza nukleových kyselin, PCR
 • autofagie ve vývoji rostlin a při stresu

contact

Ing. Alena Trávníčková

+420225106422

Odborný profil: 

 • příprava vzorků pro analýzu fytohormonů, polyaminů a fenolických kyselin

contact

Bývalí pracovníci laboratoře

RNDr. Milena Cvikrová

Mgr. Lenka Gemperlová PhD.

RNDr. Marie Hrubcová

Mgr. Jan Kolář Ph.D.

RNDr. Ivana Macháčková CSc.

Ing. Olga Martincová

RNDr. Jana Opatrná CSc.

Ing. Kateřina Raková

RNDr. Martin Vágner CSc.