Somatická embryogeneze jehličnanů

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 27.03.2018 - 13:32

Proces somatické embryogeneze rostlin umožňuje získat velké množství geneticky identických jedinců. V praxi se využívá k získání bohatého potomstva z minimálního množství semen. Zároveň je somatická embryogeneze ideálním systémem pro studium raných fází vývoje rostlin. Základním principem somatické embryogeneze je odvození embryogenní kultury většinou ze zygotických embryí a následně její kultivace in vitro na přesně definovaných médiích, jejichž složení určuje další vývoj somatických embryí. Celý proces se u jehličnanů skládá z pěti základních kroků – indukce embryogenní kultury, její proliferace (zmnožení), maturace (zrání) somatických embryí, desikace a klíčení. 

Somatická embryogeneze smrku

 

V Laboratoři biologicky aktivních látek využíváme ke studiu vývoje jehličnanů zejména somatickou embryogenezi smrku a jedle. V začátcích práce s embryogenními kulturami jsme řešili především metodické otázky jejich kultivace a optimalizovali kultivační postupy pro jednotlivé etapy somatické embryogeneze. Následně jsme se soustředili na studium regulace vývoje somatických embryí, zjišťovali jsme změny endogenních hladin auxinů, ABA i cytokininů v závislosti na složení média a to především ve vztahu k vývoji embryí. Popsali jsme anatomické změny, ke kterým dochází v průběhu vývoje embrya a věnovali jsme se i studiu úlohy cytoskeletu při vývoji somatických embryí. Ověřovali jsme možnosti kryoprezervace embryogenních kultur. V posledních letech studujeme vliv stresových faktorů na průběh somatické embryogeneze zejména ve spojení se změnami obsahu polyaminů a fenolických látek. Nově se též zabýváme studiem úlohy autofagie v průběhu vývoje somatických embryí.

Více informací o somatické embryogenezi jehličnanů lze nalézt zde: Vondráková Z., Eliášová K., Fischerová L., Vágner M.: Somatická embryogeneze jehličnanů. Věda kolem nás, SSČ AV ČR 2015). Fotografie dokumentující naši práci se somatickými embryi jehličnanů najdete v Galerii.