Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku

Napsal uživatel Zuzana Vondráková dne Út, 13.02.2018 - 16:25

MZE NAZV, 2010-2014, Zuzana Vondráková

Anotace: 

Cílem projektu je určit faktory, které způsobují nízkou efektivitu předosevní přípravy a následně vzcházivosti bukvic. Zjištěné poznatky budou zapracovány do certifikovaných metodik, ověřené technologie a uživatelského software, které umožní zlepšit vzcházivost bukových síjí, zvýšit výtěžnost bukvic a zajistit dostatečné množství sadebního materiálu pro umělou obnovu.

Projekt se zaměřuje na a)zjištění podmínek nezbytných k odstranění klíčního klidu bukvic s různou hloubkou dormance ihned po sběru, b)zjištění vlivu klimatických podmínek při dozrávání na kvalitu bukvic a délku jejich předosevní přípravy, c)upřesnění podmínek pro stanovení optimální délky předosevní přípravy bukvic a d)ověření možnosti zkrátit délku předosevní přípravy a tím zvýšit klíčivost a vzcházivost bukvic. Hloubka dormance v jednotlivých experimentálních situacích bude kvantifikována pomocí stanovení endogenní hladiny ABA,prověřena fumarázovým testem a dokumentována na anatomické úrovni (obrazová analýza).

Date ended