Somatická embryogeneze smrku - proliferace nové embryogenní kultury