5 - Snímek s upraveným kontrastem

5 – Snímek jsme otevřeli bez Autoscale, proto jsme upravili kontrast (Image>Adjust> Brightness & Contrast – Auto-Apply). Pokud je výsledek úpravy kontrastu pomocí tlačítka Auto neuspokojivý (snímek je např. příliš tmavý), je možné kontrast upravit pomocí nastavení min./max. hodnot histogramu, LUT – nastavujte stejně všechny obrázky, které budete analyzovat.

Attachments