Výzkum

Název Stav Text Štítky Autor Rok ukončení
Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů Ukončené projekty

Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů,

MŠMT, 2007-2010, Martin Vágner

Martin Vágner
Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů Ukončené projekty

Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů,

MŠMT, 2005, Martin Vágner

Martin Vágner
Úloha ABI3 homologního proteinu v přenosu signálu kyseliny abscisové studovaná na systému somatické embryogeneze smrku ztepilého Ukončené projekty

Úloha ABI3 homologního proteinu v přenosu signálu kyseliny abscisové studovaná na systému somatické embryogeneze smrku ztepilého,

AV ČR, 2004-2005, Lucie Fischerová

Lucie Fischerová
Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů Ukončené projekty

Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogeneze jehličnanů,

MŠMT, 2000-2004, Martin Vágner

Martin Vágner
Metabolismus polyaminů Výzkumná témata

Polyaminy (PA) jsou nízkomolekulární polykationty, vyskytující se ve všech organismech, které jsou nezbytné pro růst eukarotických i prokaryotických buněk. Bazické vlastnosti umožňují PA vázat se na negativně nabité makromolekuly, jako jsou nukleové kyseliny a proteiny a podílet se tak na regulaci jejich funkce. Interakce polyaminů s fosfolipidy má významnou roli při regulaci fyzikálních a chemických vlastností buněčných membrán. Polyaminy se účastní širokého spektra fyziologických procesů odehrávajících se v rostlinném organismu, jako je např. buněčné dělení, růst, morfogeneze a diferenciace a v neposlední řadě jsou rovněž zapojeny v obranné reakci rostlin na biotický a abiotický stres. V rostlinách nacházíme v největších množstvích polyaminy putrescin (Put), spermidin (Spd) a spermin (Spm).

polyaminy, putrescin, spermidin, spermin Lenka Gemperlová
Somatická embryogeneze jehličnanů Výzkumná témata

Proces somatické embryogeneze rostlin umožňuje získat velké množství geneticky identických jedinců. V praxi se využívá k získání bohatého potomstva z minimálního množství semen. Zároveň je somatická embryogeneze ideálním systémem pro studium raných fází vývoje rostlin. Základním principem somatické embryogeneze je odvození embryogenní kultury většinou ze zygotických embryí a následně její kultivace in vitro na přesně definovaných médiích, jejichž složení určuje další vývoj somatických embryí. Celý proces se u jehličnanů skládá z pěti základních kroků – indukce embryogenní kultury, její proliferace (zmnožení), maturace (zrání) somatických embryí, desikace a klíčení. 

Somatická embryogeneze smrku

 

Smrk ztepilý, somatická embryogeneze Kateřina Eliášová
Současné spolupráce Spolupráce
  • L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), Unité de recherche ( UR 0588) Amélioration, Génétique et Physiologie Forestières, 0rléans, France
  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovensko
  • Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha
  • Ústav vědeckých přístrojů AVČR, Brno
  • Katedra tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita, Praha
  • Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha

Kateřina Eliášová
Minulé spolupráce Spolupráce
  • Hebrew University, Institute for Drug Research, Jerusalem, Israel 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Útvar reprodukčních zdrojů, Výzkumná stanice Kunovice
Kateřina Eliášová