Odpověď somatických embryí smrku ztepilého na abiotické stresy

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 10.04.2018 - 14:21

MP –Slovensko, AV ČR, 2015-2017, Lenka Gemperlová

Anotace:

Cílem projektu je vyhodnotit odpověď na abiotický stres u somatických embryí smrku ztepilého. Somatická embrya budou vystavena různým desikačním postupům (vysoké teplotě a klesající vlhkosti) a různým dávkám UV-B záření. Za stresových podmínek budou u somatických embryí zhodnoceny změny aktivit biosyntetických enzymů polyaminů, změny obsahů polyaminů a fytohormonu abscisové kyseliny (klíčového endogenního mesengera v odpovědi na stres u rostlin) a bude stanoven rozsah peroxidace lipidů. Biochemické analýzy budou doplněny histochemickými testy na přítomnost polyfenolických látek (s obranným charakterem proti UV-B) po expozici embryí UV-B záření.

Spoluprací se slovenskou skupinou bude výzkum doplněn studiem rodiny chitináz na molekulární úrovni, což umožní studovat současně izoformy důležité pro vývoj embryí stejně jako dynamiku biochemických procesů souvisejících se stresem. Použití somatických embryí usnadní detailně studovat časně fyziologické odpovědi na různé druhy stresů, které souvisí se změnami životního prostředí.

Date ended