Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů a obsahy fenolů, auxinu a kyseliny abscisové v somatických embryích smrku

Napsal uživatel Milena Cvikrová dne Út, 13.02.2018 - 16:19

MŠMT, 2013-2016, Milena Cvikrová

Anotace:

V předkládaném projektu jsme se zabývali charakteristikou stresové odpovědi somatických embryí smrku na působení sucha, vysoké teploty a UV-B záření. Předmětem řešení bylo sledování změn v obsazích polyaminů, fenolických kyselin, kyseliny abscisové, auxinu a stilbenů v reakci na stresové podmínky sucha a zvýšené teploty. Jako marker lipidové peroxidace membrán byly stanoveny hodnoty malondialdehydu (MDA). Biochemické analýzy doplnily histochemické testy na přítomnost polyfenolických látek s UV-B ochranným charakterem na řezech somatickými embryi po ozáření.

Date ended