Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování

Napsal uživatel Zuzana Vondráková dne Út, 13.02.2018 - 16:07

MŠMT, 2017-2020,  Zuzana Vondráková

Anotace: 

V rámci navrhovaného projektu provedeme biochemické analýzy, které doplní charakteristiku nových odrůd jablek vyšlechtěných v ÚEB informací o množství a složení antioxidantů (karotenoidů a vybraných fenolických látek). Ve Stanici pro šlechtění jabloní ve Střížovicích jsou jabloně šlechtěny na rezistenci proti strupovitosti a toleranci vůči padlí. Mohou pak být pěstovány s minimálním použitím chemických postřiků, což představuje důležitý zdravotní benefit.

Jedním z hlavních znaků odolnosti proti biotickým a abiotickým faktorům je úroveň hladiny antioxidantů v rostlinách. Informace o obsahu bioaktivních látek je však významná i pro spotřebitele, neboť jablka představují významný zdroj antioxidantů v potravě. Vzhledem k tomu, že dosavadní informace o obsahu karotenoidů v jablkách nejsou jednoznačné a ukazují na vysokou specifitu každé odrůdy, chceme ověřit, jaká je bilance těchto látek v jablkách vyšlechtěných v ÚEB. Použijeme odrůdy Red Topaz, Sirius a Karneval, které jsou právně chráněny Národním šlechtitelským osvědčením v České republice, rostlinným patentem v USA a/nebo Odrůdovým právem Společenství v Evropské unii a jiných zemích, kde jsou také licenčně množeny a pěstovány. Právě odrůda Topaz a jeho červená mutace Red Topaz je v Evropě v současné době nejpěstovanější odrůdou jabloně s rezistencí ke strupovitosti.

Podrobný popis obsahu antioxidantů zpravidla bývá součástí charakteristiky nových druhů ovoce, zejména exotického, při jeho zavádění na trh. V rámci navrhovaného projektu poskytneme detailní popis složení i koncentrace antioxidantů jako součást základní charakteristiky evropsky významných odrůd jablek. Zjistíme, jak vliv vnějších podmínek při zrání, po sklizni i v průběhu skladování mění obsah karotenoidů a fenolických látek v jablkách. Vzhledem k tomu, že změny obsahu a složení karotenoidů jsou dány změnami v expresi jednotlivých biosyntetických enzymů, budeme studovat expresi klíčového enzymu syntézy karotenoidů phytoene syntázy ve sklizených i skladovaných jablkách. Získaná informace umožní optimalizaci podmínek skladování a přispěje ke snížení případných ztrát v obsahu bioaktivních látek v skladovaných jablkách.

Date ended