Základní termíny v somatické embryogenezi smrku a jedle - od indukce po klíčení