O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. 
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hmotnostní spektrometrie ÚEB a Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

The high concentrations of abscisic, jasmonic, and salicylic acids produced under long days do not accelerate flowering in Chenopodium ficifolium 459

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 08.04.2022 - 11:59

The survival and adaptation of angiosperms depend on the proper timing of flowering. The weedy species Chenopodium ficifolium serves as a useful diploid model for comparing the transition to flowering with the important tetraploid crop Chenopodium quinoa due to the close phylogenetic relationship. The detailed transcriptomic and hormonomic study of the floral induction was performed in the short-day accession C. ficifolium 459. The plants grew more rapidly under long days but flowered later than under short days.

Desiccation as a post-maturation treatment helps complete maturation of Norway spruce somatic embryos: carbohydrates, phytohormones and proteomic status

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 14.02.2022 - 11:30

Exposure of Norway spruce (Picea abies) somatic embryos and those of many other conifers to post-maturation desiccation treatment significantly improves their germination. An integration analysis was conducted to understand the underlying processes induced during the desiccation phase at the molecular level. Carbohydrate, protein and phytohormone assays associated with histological and proteomic studies were performed for the evaluation of markers and actors in this phase.

Carotenoids and phenolic acids during ripening, harvest and storage in selected scab-resistent and mildew-tolerant apple cultivars

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 05.03.2021 - 14:15

The aim of this study was to characterise the changes in concentration and composition of antioxidants during ripening, harvest and after 3 and 6 months of storage in three commercially successful scab-resistant and powdery mildew-tolerant apple cultivars selected in the Institute of Experimental Botany. The detailed description of free and glycosylated phenolic acid profiles and content of 6 selected carotenoids - neoxanthin, violaxanthin, antheraxanthin, lutein, zeaxanthin and ß-carotene will serve for outcomes of major characteristics of these apple cultivars.

Micropropagation of an ornamental shrub Disanthus cercidifolius Maxim. and using ISSR and flow cytometry

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 05.01.2021 - 11:57

This study aimed to develop an efficient micropropagation protocol for Disanthus cercidifolius Maxim., an ornamental shrub. Sprouting buds of two genotypes (‘Trubaʼ and ‘PdSʼ) were used as an initial plant material. 

Interní autoři

The effect of storage conditions on the carotenoid and phenolic acid contents of selected apple cultivars

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 20.07.2020 - 15:53

The present study investigated how different storage conditions affect antioxidant levels in three scab-resistant and powdery mildew-tolerant apple cultivars. The contents of carotenoids, along with free and glycosylated phenolic acids, were quantified in harvested apples and apples stored in boxes with controlled atmospheric conditions (1.2% O2 and 2.2% CO2) and temperature (1 °C), boxes with regulated temperature (1 °C) and storage rooms with a temperature between 1 and 4 °C.