O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá studiem metabolismu a působení růstových regulátorů, polyaminů a fenolických látek v rostlinách. Věnujeme se otázkám úlohy těchto látek ve vývoji rostlin a v odpovědi na abiotický stres.
Používáme různé rostlinné modelové systémy - od celých rostlin až po buněčné kultury. Největší pozornost věnujeme procesu somatické embryogeneze jehličnanů; studujeme zákonitosti vývoje embryí, hormonální regulaci procesu somatické embryogeneze i vliv stresových faktorů na vývoj somatických embryí. Věnujeme se také množení medicinálního konopí in vitro. Studujeme především vliv fytohormonů (auxinů a cytokininů) přidaných do kultivačního média na proces organogeneze ze segmentů rostlin konopí vypěstovaných in vitro ze semen.
Využíváme široké spektrum metodických přístupů:

  • Mikroskopické metody – světelná transmisní, fluorescenční a  konfokální mikroskopie, s návazností na počítačovou analýzu obrazu

  • Biochemické metody – studium aktivity enzymů metabolismu biologicky aktivních látek (např. radiometrie)

  • Metody molekulární biologie - analýza exprese zájmových genů a transformace tkáňových kultur

  • Analytické metody – stanovení obsahu biologicky aktivních látek (HPLC, LCMS, GCMS), ve spolupráci s Laboratoří hormonálních regulací u rostlin ÚEB

Carotenoids and phenolic acids during ripening, harvest and storage in selected scab-resistent and mildew-tolerant apple cultivars

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Pá, 05.03.2021 - 14:15

The aim of this study was to characterise the changes in concentration and composition of antioxidants during ripening, harvest and after 3 and 6 months of storage in three commercially successful scab-resistant and powdery mildew-tolerant apple cultivars selected in the Institute of Experimental Botany. The detailed description of free and glycosylated phenolic acid profiles and content of 6 selected carotenoids - neoxanthin, violaxanthin, antheraxanthin, lutein, zeaxanthin and ß-carotene will serve for outcomes of major characteristics of these apple cultivars.

Micropropagation of an ornamental shrub Disanthus cercidifolius Maxim. and using ISSR and flow cytometry

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 05.01.2021 - 11:57

This study aimed to develop an efficient micropropagation protocol for Disanthus cercidifolius Maxim., an ornamental shrub. Sprouting buds of two genotypes (‘Trubaʼ and ‘PdSʼ) were used as an initial plant material. 

Interní autoři

The effect of storage conditions on the carotenoid and phenolic acid contents of selected apple cultivars

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Po, 20.07.2020 - 15:53

The present study investigated how different storage conditions affect antioxidant levels in three scab-resistant and powdery mildew-tolerant apple cultivars. The contents of carotenoids, along with free and glycosylated phenolic acids, were quantified in harvested apples and apples stored in boxes with controlled atmospheric conditions (1.2% O2 and 2.2% CO2) and temperature (1 °C), boxes with regulated temperature (1 °C) and storage rooms with a temperature between 1 and 4 °C.

Assessment of autophagy in plant cells

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.04.2020 - 14:26

Autophagy is an evolutionary conserved catabolic process deemed to maintain or restore cellular and organismal homeostasis. In plants, basal autophagy is essential for growth and development, it is required for nutrient remobilization during senescence and nutrient deficiency, for removal of organelles and macromolecules formed during plant development or damaged by environmental stresses.

Is phenolic acid content in apples influenced by environmental factors?

Napsal uživatel Kateřina Eliášová dne Út, 21.04.2020 - 14:13

Phenolic compounds (phenylpropanoids with an aromatic ring bearing one or more hydroxyl groups and various other substituents) are produced by plants as secondary metabolites, ranging from simple monomers to very large polymers. Due to their antioxidant activity they play crucial roles in plant defences against both biotic and abiotic stressors, moreover they are an important component of animal diet and they are highly beneficial for human health.